Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng

Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm cần mua.

Bước 2: Chọn sản phẩm cần mua.Bấm mua hàng nếu bạn muốn mua sản phẩm đó

Bước 3: Bấm vào biểu tượng giỏ hàng > Bấm Thanh Toán

Bước 4:  Điền địa chỉ nhận hàng, chọn phương thức thanh toán phù hợp > Bấm Đặt Hàng và chờ nhận hàng